Armatura - Zabezpieczająca

Szafa sterująca RP5330 dla zaworu bezpieczeństwa
Szafa sterująca RP5330 dla zaworu bezpieczeństwa

RP 5330 Szafa sterująca RP 5330

Opis

Sterownik typ 5330 to masywny korpus (odlew z żeliwa lekkiego), który solidnie chroni części wrażliwe (śrubowa sprężyna, przesłona sterująca, zawory membranowe,... ) przed uzskodzeniem mechanicznym, nieuprawnioną minipulacją oraz wpływu środowiska roboczego (pył, wilgotność...). W tylnej części korpusu znajdują się 4 otwory z gwintami M16 służące do przymocowania do muru lub stojaka.
W dolnej części znajdują się trzy złączki rurowe (rura 32X6) dla przyłączenia rurociągu imulsów ciśnieniowych. Za pomocą rurociągu impulsów ciśnieniowych szafa sterująca przyłączona jest od 1 do 3 miejsc odbioru ciśnienia, przy czym wartości pojedyńczych impulsów mogą się różnić. W górnej części szafy sterującej jest umieszczone wejście powietrza sterującego (gwint M22x1.5, zezwnętrzny), kabel dla zasilania zaworu magnetycznego (230V/50Hz) oraz 2 wyjścia powietrza obciążeniowego i 2 wyjścia powietrza podnoszącego (gwint M27x1.5, zewnętrzny). Powietrze sterujące powinno być do szafy sterującej dostarczane trwałe. Po przyłączeniu kabla na wyłącznik przyciskowy możliwe jest zdalne sterowanie szafy sterującej. To umożliwia przyłączenie urządzenia na komputer sterujący urządzenia zabezpieczonego jak i również otwieranie zaworów bezpieczeństwa ze stanowiska obsługi (kontrolne przedmuchiwanie przy nadciśnieniu roboczym urządzenia zabezpieczonego itd.). Na wyjścia powietrza obciążeniowego i sterującego są za pomocą rurociągu łączącego przyłączone walce pneumatyczne zaworów bezpieczeństwa. 
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia jest 60°C, chwilowo przy temperaturze wyszej. W przypadku zainstalowania szafy sterującej w środowisku z temperaturą poniżej zera, istnieje możliwość wyposażyć szafę sterującą w element grzewczy. Te niestandardowe warunki należy skonsultować z producentem.
Szafa sterująca jest przez producenta wyregulowana i przetestowana na wartość nadciśnienia otwierającego podanego w zamówieniu. Wyregulowanie zabezpieczone jest przeciw niedozwolnej interwencji.

zawór bezpieczeństwa PV1509
zawór bezpieczeństwa PV1509

PV 1509

Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe z zewnętrzną szafą sterującą
Wlot: DN 65 do 350, Wylot: DN 100 do 600


Opis
Korpus zaworu jest kątowy. Przyłącza można wykonać jako kołnierzowe lub do spawania w dowolnej kombinacji na obu króćcach np. wlot do spawania a wylot kołnierzowy. Zawór posiada króciec wylotowy z wyjściem rozszerzonym. Wykonania przyłączy do spawania i wykonania kołnierzy są do technicznego uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a producentem. Standardowe wymiary końcówek do spawania są zgodne z normami CSN 13 1075 (3/1991) a wykonania kołnierzy wg EN 1092-1 (2/2003). 
Na korpusie zaworu dospawane są uchwyty montażowe, za które należy zawór zakotwić do konstrukcji nośnych dla przeniesienia sił nośnych i sił reakcji. Grzyb do siedliska dociskany jest siłą sprężyny oraz dodatkowo poprzez siłownik pneumatyczny. Grzyb ma kształt stożka co poprawia szczelność, żywotność oraz zwiększa powierzchnię docisku.  Wewnątrz siłownika pneumatycznego znajduje się podwójna membrana, która współdziałając z układem skrzyni sterującej daje dodatkową siłę otwierania oraz zamykania zaworu.  Zawór jest fabrycznie ustawiony oraz sprawdzany na ciśnienie otwarcia zgodne z zamówieniem. Wartość nastawy jest zabezpieczona przed niepowołaną zmianą.

Zawór bezpieczeństwa 6301
Zawór bezpieczeństwa 6301

Model: 6301

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy, kołnierzowy


Ciśnienie: 1,6 MPa 
Średnica: 20 do 250
Przyłącze: kołnierzowe 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

Zakres zastosowania: do powietrza, pary wodnej i innych neutralnych gazów i par. Temperatura pracy: -10oC do +200oC.

Stopniowanie ciśnienia w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Si 6301 - w wykonaniu P-normalnym; G-gazoszczelnym; WM - dla warunków morskich.Zawór bezpieczeństwa 6302
Zawór bezpieczeństwa 6302

Model: 6302

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy, kołnierzowy

Ciśnienie: 4,0 MPa 
Średnica: 20 do 250
Przyłącze: kołnierzowe 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

Si 6302 - z zamkniętym kołpakiem. Zakres stosowania do powietrza, pary wodnej i innych neutralnych gazów i par. Temperatura pracy:-10oC do +400oC. W przypadku dla temperatury powyżej 300oC, zaleca się wykonanie ze wstawką tj. Si 6302W.

Stopniowanie ciśnienia w zależności w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Zawory produkowane są w nastepujących wykonaniach:

Si 6302 - w wykonaniu P-normalnym;G-gazoszczelnym iWM - dla warunków morskich.Zawór bezpieczeństwa 2501
Zawór bezpieczeństwa 2501

Model: 2501

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, katowy, kołnierzowy

Ciśnienie: 1,6 MPa 
Średnica: 15 do 200
Przyłącze: kołnierzowe 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

Si 2501 - zakres stosowania do wody, powietrza, pary wodnej i innych neutralnych cieczy, gazów i par. Temperatura pracy: -10oC do +200oC.

Stopniowanie ciśnienia w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Zawory produkowane są w następujących wykonaniach:

Si 2501 - w wykonaniu P-normalnym; G-gazoszczelnym; WM - dla warunków morskich.Zawór bezpieczeństwa 2502
Zawór bezpieczeństwa 2502

Model: 2502

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy, kołnierzowy

Ciśnienie: 4,0 MPa 
Średnica: 20 do 200
Przyłącze: kołnierzowe 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

Si 2502 - z zamkniętym kołpakiem. Zakres stosowania do wody, powietrza, pary wodnej i innych neutralnych cieczy, gazów i par. Temperatura pracy: -10oC do +400oC.

Stopniowanie ciśnienia w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Zawory produkowane są w następujących wykonaniach:

Si 2502 -w wykonaniu P -normalnym; G-gazoszczelnym i WM-dla warunków morskich.

UWAGA: W przypadku wykonania bez dźwigni projektant instalacji powinien przewidzieć możliwości okresowego sprawdzania zaworu poza instalacją (na stanowisku próbnym).Zawór bezpieczeństwa 782
Zawór bezpieczeństwa 782

Model: 782

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, z wolnym wypływem, z przyłączem gwintowym

Ciśnienie: PN 2,5 MPa 
Średnica: 10 do 25
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: normalne

Opis

782 - zakres stosowania do powietrza i innych gazów, których wypływ może następować bezpośrednio do otoczenia. Temperatura pracy -30'C do +120'C.Zawór bezpieczeństwa 775
Zawór bezpieczeństwa 775

Model: 775

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, kątowy, z przyłaczami gwintowanymi

Ciśnienie: 1,6 MPa 
Średnica: 20 do 50
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

775 - zakres stosowania do powietrza, pary wodnej i innych neutralnych gazów i par. Temperatura pracy: -10oC do +200oC.

Stosowanie zaworów typu 775.11A i 775C.11A zaleca sie, gdy wymagana jest:

  • cicha praca zaworu
  • podwyższona szczelnosc zamknięcia
  • ochrona powierzchni uszczelniającej grzyba przed osadzaniem się kamienia, (gdy czynnikiem jest wodaprzemysłowa i pitna) oraz przed drobnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi

Zawory są produkowane w następujacych wykonaniach:

775 -w wykonaniu P-normalnym;G-gazoszczelnym;WM-dla warunków morskichZawór bezpieczeństwa 775-I
Zawór bezpieczeństwa 775-I

Model: 775-I

pełnoskokowy, spręzynowy, kątowy, z przyłączami gwintowanymi

Nazwa: 775-I
Ciśnienie: 1,6 MPa 
Średnica: 20 do 50
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

775-I - zakres stosowania do powietrza, pary wodnej i innych neutralnych gazów i par. Temperatura pracy: -10oC do +200oC.

Zawory produkowane są w następujących wykonaniach:

775-I - w wykonaniu P -normalnym; G-gazoszczelnym; WM -dla warunkow morskichZawór bezpieczeństwa 781
Zawór bezpieczeństwa 781

Model: 781

Zawór bezpieczeństwa proporcjonalny, z przyłączami gwintowanymi

Ciśnienie: 1,6 MPa 
Średnica: 10 do 25
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

781 - zakres stosowania do pary wodnej i innych neutralnych gazów i par oraz cieczy. Temperatura pracy: -10oC do +200oC.

W przypadku urządzeń podlegających odbiorowi UDT obowiązuje ograniczenie stosowanie zaworów bezpieczeństwa żeliwnych do ciśnienia max. 1,0 MPa

Zawory produkowane są w następujących wykonaniach:

781 - w wykonaniu P-normalnym; G-gazoszczelnym; WM-dla wrunków morskich.Zawór bezpieczeństwa Si 6302 CrNi
Zawór bezpieczeństwa Si 6302 CrNi

Model: Si 6302 CrNi

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy, z przyłączami gwintowanymi

Ciśnienie: 4,0 MPa 
Średnica: 20 do 80
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: gazoszczelne

Opis:

6302.01CrNi - do agresywnych par i gazów; stosownie do odporności materiałów użytych do budowy zaworów. Temperatura pracy: -196oC do +300oC.

Stopniowanie ciśnienia w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Zawory prdukowane są w następujących wykonaniach:

Si 6302.01CrNi - w wykonaniu G-gazoszczelnymZawór bezpieczeństwa 2502 CrNi
Zawór bezpieczeństwa 2502 CrNi

Model: 2502 CrNi

proporcjonalny, sprężynowy, z dzwonem wspomagający, kątowy, z przyłączami gwintowanymi

Ciśnienie: 4,0 MPa 
Średnica: 20 do 50
Przyłącze: gwintowane 
Przeznaczenie: normalne

Opis:

Si 2502.01 CrNi - zakres stosowania do agresywnych cieczy, par i gazów; stosownie do odporności materiałów użytych do budowy zaworów. Temperatura pracy: -196oC do +300oC.

Stopniowanie ciśnienia w zależności od temperatury, wg PN/H-02650.

Zawory produkowane są w następujących wykonaniach:

Si 2502.01 CrNi - w wykonaniu G-gazoszczelnymStrona: 1
2