Pomiary - Inne

Analizator zawartości sodu Thornton 2300Na
Analizator zawartości sodu Thornton 2300Na

Model: Thornton 2300Na

Analizator zawartości sodu METTLER TOLEDO Thornton 2300Na pomaga zapewnić czystość wody w celu zmaksymalizowania wydajności uzdatniania wody i zminimalizowania korozji. Wczesne wykrywanie śladowych zanieczyszczeń przy minimalnym nadzorze przez operatora.

Monitorowanie wody ultra czystej pod kątem poziomu zawartości krzemu w zakresie poniżej 1 ppb pozwala zapewnić, najwyższą jakość dostarczanej wody. Przedostanie się sodu z żywicy kationowej jest wykrywane przy poziomie poniżej 1 ppb, a zanieczyszczoną wodę można przekierować przed dostaniem się do krytycznych obszarów.Analizator krzemu Thornton 2800Si
Analizator krzemu Thornton 2800Si

Model: Thornton 2800Si

Analizator krzemu METTLER TOLEDO Thornton 2800Si to niezawodne urządzenie online zaprojektowane specjalnie do użytku w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody i procesami chemicznymi w elektrowniach. Ten analizator pomaga zapewnić czystość wody w celu zoptymalizowania uzdatniania wody opartego na wymianie jonów i zminimalizowania osadzania krzemu w turbinach. Wczesne wykrywanie śladowych zanieczyszczeń przy minimalnym nadzorze przez operatora.Czujnik tlenu GPro 500 TDL
Czujnik tlenu GPro 500 TDL

Model: GPro 500 TDL

Czujnik tlenu GPro 500 TDL jest wyjątkowym analizatorem, który można umieścić w dowolnym miejscu procesu dzięki najszerszemu zakresowi adaptacji do procesów in situ i online. Jest on sprawdzony w takich zastosowaniach procesowych i służących zapewnieniu bezpieczeństwa, jak:

  • Kontrola procesów
  • Chlorowanie i tlenochlorowanie
  • Zapewnienie bezpieczeństwa wylotów szybów
  • Kontrola spalania
  • Ochrona filtrów ESP
  • Głowice otworów wentylacyjnych
  • Odzyskiwanie oparów


Sonda pomiaru pH InPro 4800i
Sonda pomiaru pH InPro 4800i

Model: InPro 4800i

Rodzina elektrod InPro4800 o znacząco wydłużonym okresie eksploatacji w obecności agresywnych chemikaliów lub przy wysokim ciśnieniu operacyjnym posiada znacznie mniejsze wymagania w zakresie konserwacji. Daje to możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wymianą elektrody. W opcji dostępna jest elektroda z systemem dodatkowego uziemienia i/lub płaską membraną. Płaska membrana pozwala stosować elektrodę w mediach, w których występuje intensywne ścieranie. Elektroda zapewnia prowadzenie wiarygodnych pomiarów w mediach utleniających, w roztworach zawierających mocne kwasy lub zasady oraz mediach zawierających siarczki itpStrona: 1