Armatura - Regulacyjna i redukcyjna

Zawory regulacyjne RV2xx
Zawory regulacyjne RV2xx

Model: RV200

RV/HU 2x3

Zawory regulacyjne i awaryjne
DN 25 do 150, PN 16 i 40, Kvs 4 do 360 m3/h


Opis
Zawory regulacyjne szeregu RV/HU 2x3 są armaturą jednogniazdową z grzybem ciśnieniowo odciążonym, przeznaczoną do regulacji i zamykania przepływu mediów. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach ciśnienia, przy użyciu względnie słabych napędów. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpo-wiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x3 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV /HU 2x3 rewersyjne są przystosowane do podłączenia do napędów produkcji LDM, Siemens (Landis & Staefa), Honeywell a Belimo.


Zawór regulacyjny RV300
Zawór regulacyjny RV300

Model: RV300

 

RV 3x2

Zawory regulacyjne ciśnieniowo odciążone
DN 25 do 200, PN 40 do 63, Kvs 4,0 do 570 m3/h


Opis
Zawory regulacyjne szeregu RV 3x2 (Ex) są armaturą jednogniazdową z ciśnieniowo odciążonym grzybem. Zawory przeznaczone są do regulacji przepływu mediów. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach cisnienia, przy użyciu wzglednie słabych napędów. Charakterystyki przepływu, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym.
Zawory typu RV3x2 (Ex) sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami elektrycznymi produkcji Ekorex+, ZPA Nová Paka, Regada, ZPA Pečky, Schiebel, Auma, Drehmo i Rotork oraz napędami pneumatycznymi SPA Praha i Flowserve.


Zawór regulacyjny RV805
Zawór regulacyjny RV805

Model: RV805

RV 805 a RV 806

Zawory regulacyjne
DN 15, 40 i 50, PN 160, 250 a 400
Kvs 0,63 do 12,5 m3/hOpis 
Zawory regulacyjne szeregu RV 805 i RV 806 to jednogniazdowa armatura umożliwiająca różne kombinacje elementów regulacyjnych. Dzięki temu istnieje możliwość przystosowania zaworu do różnych potrzeb klienta. Zawory wyposażone są w dławnicę typu "LIVE LOADING". Przyłącze zaworu jest przystosowane do przyspawania w wersji kątowej (typ RV 805) lub w wersji "Z" (typ RV 806). Końcówki do spawania mogą być wykonane z różnych materiałów. Wymiary końcówek według ČSN 13 1075 (3/1991). Kształt końcówek do spawania według EN 12 627.
Zawory dostarczane są z liniowymi napędami elektrycznymi produkcji ZPA Pečky, ZPA Křižík Prešov, Auma, Schiebel i z napędami pneumatycznymi Foxboro.

Zawór regulacyjny RV222 z grzybem odciążonym
Zawór regulacyjny RV222 z grzybem odciążonym

Model: RV222

 

RV/HU 2x2

Zawory regulacyjne i awaryjne
DN 25 do 400, PN 16, 25 i 40, Kvs 4 do 1600 m3/h


Opis
Zawory regulacyjne RV/HU 2x2 są armaturą jednogniazdową z grzybem ciśnieniowo odciążonym, przeznaczoną do regulacji przepływu mediów. W/w wykonanie zaworów może być stosowane do regulacji przy dużych spadkach ciśnienia, przy użyciu względnie słabych napędów. Charakterystyki przepustowości, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym. Zawory awaryjne szeregu HU 2x2 są armaturą tego samego szeregu tylko z większą szczelnością w gnieździe i wyposażone w napędy elektrohydrauliczne z funkcją awaryjną (w przypadku braku zasilania zawór zamyka się automatycznie).
Zawory typu RV/HU 2x2 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami produkcji Ekorex+, ZPA Nová Paka, Johnson Controls, Schiebel, Auma, EMG - Drehmo, Rotork, Honeywell, Fisher - Rosemount, Foxboro, Regada, SPA Praha, ZPA Pečky.


Zawór regulacyjny RV113
Zawór regulacyjny RV113

Model: RV113

RV 113

Dwudrogowe i trójdrogowe zawory regulacyjne
DN 15 do 150, PN 6 and 16, Kvs 1,6 do 360 m3/hOpis 
Zawory regulacyjne dwudrogowe RV 113 R, kołnierzowe z grzybem odciążonym ciśnieniowo, z wysoką szczelnością w gnieździe, przeznaczone są do regulacji i odcinania mediów. Takie wykonanie zaworu umożliwia jego pracę przy wysokich spadkach ciśnienia medium stosując siłowniki o niewielkich siłach osiowych.
Kołnierzowe zawory regulacyjne RV 113 M są armaturą trójdrogową z funkcją mieszającą lub rozdzielającą z wysoką szczelnością w obu kanałach, przeznaczone do regulacji przepływu czynnika.
Dzięki jedynej w swoim rodzaju charakterystyce przepływowej, optymalizowanej do regulacji procesów termodynamicznych są doskonałe do stosowania w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych. Charakterystyki przepływowe, współczynniki Kvs i nieszczelność odpowiadają standardom międzynarodowym.
Zawory typu RV 113 są swoim wykonaniem przystosowane do podłączenia napędów elektrycznych produkcji LDM, Siemens, Belimo i Ekorex.

Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne (HM-RP)

Model: regulator ciśnienia

Zawory regulacyjne zostały zaprojektowane do regulacji przepływów oraz
ciśnień w wodociągach, przemyśle i zastosowaniach przeciwpożarowych

TYPOWE ZASTOSOWANIA
- zaopatrzenie oraz dystrybucja wody
- systemy przeciw pożarowe
- uzdatnianie wody
- magazyny paliwowe
- stacje uzdatniania wody
  (lotniska, porty morskie i rzeczne)
- centra sportowe
  (baseny, akwaria, parki rozrywki)
- pompownieREDUKTOR CIŚNIENIA RCP-1
REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-1

Model: RCP-1

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów w celu zabezpieczenia ich przed...REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-3
REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-3

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów, w celu zabezpieczenia ich przed...REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8
REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów, w celu zabezpieczenia ich przed...REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8T
REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8T

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów, a szczególnie czynników o wyższych...REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8M
REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8M

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych szczególnie do regulacji ciśnienia czynników agresywnych w celu zabezpieczenia ich przed...REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-2
REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-2

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia...Strona: 1
2