Pozostała armatura - Uszczelnienia - Uszczelnienie sznurowe

Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 500
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 500

Model: ATKR 500

Skład: Pakunek wykonany jest z ekspandowanego (usieciowionego) PTFE z wbudowanymi na stałe cząstkami grafitu.

Zalety: Grafit stanowi integralną część włókna, dlatego posiada ponadprzeciętne zdolności do odprowadzanie ciepła, nie wyciera tulei na wale, właściwości samosmarujące.

Zastosowanie: Wysokojakościowy chemoodporny pakunek na wszystkie media, 
w tym agresyne chemicznie, oprócz bardzo silnych kwasów utleniających (dymiący kwas azotowy, oleum, woda królewska).

ATKR 503 K - ze wzmocnieniem aramidowym na krawędziach

ATKR 503 Z - ze wzmocnieniem aramidowym w układzie zebra


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 510
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 510

Model: ATKR 510

Skład: Pakunek wykonany jest z dwóch rodzajów przędzy grafitowo PTFE, który dodatkowo można wzmocnić włóknem aramidowym ATKR 513 K/Z.

Zalety: Odpowiednie ustawienie włókien powoduje,że zewnętrzne warstwy, współ-pracujące z elementami ruchomymi są identyczne jak ATKR 500.

Zastosowanie: Chemoodporny pakunek do zaworów i pomp powrzechnie stosowany.

ATKR 513 K - ze wzmocnieniem aramidowym na krawędziach 
ATKR 513 Z - ze wzmocnieniem aramidowym w układzie zebra


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 520
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 520

Model: ATKR 520

Skład: Pakunek wykonany z włókna którego producentem jest W.L.Gore. Zastosowany grafit zabudowany jest w ekspandowanym teflonie.

Zalety: Specjalnie opatentowane włókna (grafit nie ulega naturalnym procesom wypłukiwania oraz wycierania) oraz jednorodna struktura pakunku w całym przekroju zapobiega niszczeniu zewnętrzej powierzchni szczeliwa co w efekcie minimalizuje zjawisko wycierania tulei. Szczeliwo charakteryzuje się długą żywotnością, niskim współczynnikiem tarcia oraz doskonałymi właściwościami ślizgowymi przez caly okres eksploatacji.

Zastosowanie: Popularny pakunek po pomp do mediów agresywnych chemicznie
w wielu gałęziach przemysłu.


Uszczelnienie pompy ATKR 600SP
Uszczelnienie pompy ATKR 600SP

Model: ATKR 600SP

Skład: Pakunek wykonany jest z ekspandowanego (usieciowionego) PTFE z wbudowanymi na stałe cząstkami grafitu.

Zalety: Grafit stanowi integralną część włókna, dlatego posiada ponadprzeciętne zdolności do odprowadzanie ciepła, nie wyciera tulei na wale, właściwości samo-smarujące.

Zastosowanie: Wysokojakościowy chemoodporny pakunek na wszystkie media, 
w tym agresyne chemicznie, oprócz bardzo silnych kwasów utleniających (dymiący kwas azotowy, oleum, woda królewska).

ATKR 600 EKO - ekonomiczna alternatywa dla KR 600


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 602
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 602

Model: ATKR 602

Skład: Pakunek z przędzy grafitowej impregnowanej PTFE. Dyspersja PTFE sprawia, 
że mikroszczeliny międzysplotowe dokładnie wypełnia impregnat.

Zalety: Pakunek samosmarujący o niskim współczynniku tarcia i wysokiej zdolności do odprowadzania ciepła. Szczeliwo jest elastyczne, idealnie dopasowuje się do uszczel-nianej powierzchni tworząc jednorodną tuleję odwzorowującą kształt komory dławnicowej.

Zastosowanie: Szczeliwo do pomp i armatury o wysokiej zdolności do odprowadzania ciepła. Uniwersalne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

ATKR 602 Z - pakunek przeznaczony do aplikacji o zwiększonych wymaganiach ruchowych. Wykonany z dodatkowym włóknem o wysokiej wytrzymnałości mechaniczno - termicznej.


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 100
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 100

Model: ATKR 100

Skład: Szczeliwo wykonane z naturalnego włóka bawełnianego modyfikowanego 
pod kątem poprawienia właściwości roboczych.

ATKR 100 - bez impregnacji 
ATKR 102 - z impregnacją PTFE
ATKR 104 - z impregnacją grafitową

Zalety: W zależności od miejsca aplikacji w celu poprawienia odporności chemicznej, zmniejszenia tarcia i polepszenia odprowadzania ciepła.

Zastosowanie: Do przemysłu spożywczego, na media obojętne do instalacji wodnych. Może pracować w kontakcie z tłuszczami, olejami i innymi związkami organicznymi.


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 112
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 112

Model: ATKR 112

Skład: Pakunek wykonany z naturalnych włókien ramii, wieloetapowa impregnacja PTFE.

Zalety: Znikomy współczynnik tarcia włókien sprawia, że tuleja nie jest niszczona przez pakunek. Szczeliwo jest elastyczne, podatne na przeformowanie i łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Warunkowo może pracować w mediach abra-zyjnych. Dobra odporność na produkty ropopochodne.

Zastosowanie: Pakunek może pracować z mediami abrazyjnymi, ponadto posiada dobrą odporność na oleje, paliwa i rozpuszczalniki.

ATKR 114 - pakunek z impregnacją grafitową


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 264
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 264

Model: ATKR 264

Skład: Elastyczne szczeliwo z włókien węglowych o znakomitej odporności mechanicznej. Wysoka czystość włókien zmodyfikowanych inhibitorami korozji stanowi skuteczną barierę dla zjawisk korozyjnych.

Zalety: Budowa taka umożliwia stosowanie tego materiału na pierścienie zewnętrzne - zamykające komorę dławnicową. Wielostopniowa impregnacja dodatkowymi środkami smarnymi podnosi paramtery ślizgowe i temperaturowe.

Zastosowanie: Uniwersalny pakunek do wysokoobrotowych pomp. Do aplikacji 
w miejscach, gdzie temperatura przekracza 250ºC a nie jest wskazana praca szczeliw grafitowych.

ATKR 264I - dodatkowo każde włókno wzmocnione jest inconelem polepszającym efektywność prac pod zwiększonym naciskiem formującym


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 202
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 202

Model: ATKR 202

Skład: Szczeliwo z włókien syntetycznych impregnowanych PTFE oraz specjalnymi środkami smarnymi. Wielostopniowa impregnacja włókien podnosi jego walory użytkowe.

Zalety: Dobre paramtery w połączeniu z niską ceną spowodowały, że jest to optymalne uszczlenienie na większość mediów o średnich parametrach roboczych spotykanych w przemyśle w szczególności tam, gdzie biały kolor uszczelnienia jest wymagany ze względów technologicznych.

Zastosowanie: Pakunek na umiarkowane warunki pracy do większości mediów występujących w przemyśle.


Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 204
Uszczelnienie pompy/zaworu ATKR 204

Model: ATKR 204

Skład: Uniwersalny pakunek z preoksydowych włókien syntetycznych z dodatkiem wysokojakościowego grafitu i bezsilikonowych środków smarnych.

Zalety: Grafit polepsza efektywność odprowadzania ciepła i parametry ślizgowe. Pakunek charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz trybolo-gicznymi.

Zastosowanie: Pakunek ogólnego stosowania do pracy w środowisku rozcieńczonych kwasów oraz zasad w niskich temperaturach.


Uszczelnienie pompy tłokowej/zaworu/mieszalnika ATKR 400
Uszczelnienie pompy tłokowej/zaworu/mieszalnika ATKR 400

Model: ATKR 400

Skład: Pakunek wykonany z czystych włókien PTFE, 100% odporności chemicznej.

Zalety: Ścisły splot charakteryzuje się doskonałą szczelnością przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności oraz zdolności do przeformowania.

Zastosowanie: Brak dodatkowych środków smarnych oraz zwarty splot, umożliwia zastosowanie w temperaturze do 280°C na zaworach z mediami agresywnymi chemicznie o najcięższych parametrach pracy. Szczeliwo stanowi dodatkowe osio-wanie dla uszczelnianej powierzchni, w przypadku pomp tłokowych oraz mieszalni-ków. Specjalna impregnacja zapoczątkowana jest już na pojedynczym włóknie stanowi doskonałą powierzchnię współpracującą z wszelkimi elementami pracującymi 
w ruchu posuwisto-zwrotnym i wolnoobrotowym.


Uszczelnienie pompy/homogenizatoru ATKR 402
Uszczelnienie pompy/homogenizatoru ATKR 402

Model: ATKR 402

Skład: Pakunek wykonany z czystych włókien PTFE, 100% odporności chemicznej. Wielostopniowa impregnacja oraz środki smarne.

Zalety: Dobre zdolności do odprowadzania ciepła z obszaru pracy.

Zastosowanie: Do pomp w przemyśle spożywczym oraz chemicznym. Typ 402K do ho-mogenizatorów, pomp tłokowych z mediami abrazyjnymi.

ATKR402 K - pakunek z narożami z przędzy aramidowej. Odporne mechanicznie naroża eliminują zjawisko „podwijania pakunku” w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego i zabezpiecza go przed wciskaniem w powiększone szczeliny dławnicowe.


Strona: 1
2