Szafa sterująca RP5330 dla zaworu bezpieczeństwa
RP 5330 Szafa sterująca RP 5330

Opis

Sterownik typ 5330 to masywny korpus (odlew z żeliwa lekkiego), który solidnie chroni części wrażliwe (śrubowa sprężyna, przesłona sterująca, zawory membranowe,... ) przed uzskodzeniem mechanicznym, nieuprawnioną minipulacją oraz wpływu środowiska roboczego (pył, wilgotność...). W tylnej części korpusu znajdują się 4 otwory z gwintami M16 służące do przymocowania do muru lub stojaka.
W dolnej części znajdują się trzy złączki rurowe (rura 32X6) dla przyłączenia rurociągu imulsów ciśnieniowych. Za pomocą rurociągu impulsów ciśnieniowych szafa sterująca przyłączona jest od 1 do 3 miejsc odbioru ciśnienia, przy czym wartości pojedyńczych impulsów mogą się różnić. W górnej części szafy sterującej jest umieszczone wejście powietrza sterującego (gwint M22x1.5, zezwnętrzny), kabel dla zasilania zaworu magnetycznego (230V/50Hz) oraz 2 wyjścia powietrza obciążeniowego i 2 wyjścia powietrza podnoszącego (gwint M27x1.5, zewnętrzny). Powietrze sterujące powinno być do szafy sterującej dostarczane trwałe. Po przyłączeniu kabla na wyłącznik przyciskowy możliwe jest zdalne sterowanie szafy sterującej. To umożliwia przyłączenie urządzenia na komputer sterujący urządzenia zabezpieczonego jak i również otwieranie zaworów bezpieczeństwa ze stanowiska obsługi (kontrolne przedmuchiwanie przy nadciśnieniu roboczym urządzenia zabezpieczonego itd.). Na wyjścia powietrza obciążeniowego i sterującego są za pomocą rurociągu łączącego przyłączone walce pneumatyczne zaworów bezpieczeństwa. 
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia jest 60°C, chwilowo przy temperaturze wyszej. W przypadku zainstalowania szafy sterującej w środowisku z temperaturą poniżej zera, istnieje możliwość wyposażyć szafę sterującą w element grzewczy. Te niestandardowe warunki należy skonsultować z producentem.
Szafa sterująca jest przez producenta wyregulowana i przetestowana na wartość nadciśnienia otwierającego podanego w zamówieniu. Wyregulowanie zabezpieczone jest przeciw niedozwolnej interwencji.

Zastosowanie
Szafa sterująca RP 5330 służy do sterowania zaworów bezpieczeństwa typu SiZ 1508, produkowanych przez firmę LDM Česká Třebová, lub innych zaworów bezpieczećstwa sterowanych za pomocą walca pneumatycznego. W pełnej wartości zastępuje do tej pory dostarczaną szafę sterującą typu SiZ 5320. Z tego typu zostały wzięte podstwowe części mechaniczne, przez co została zachowana bezkonkurencyjna niezawodność i dokładność funkcji w najtrudniejszych warunkach roboczych. Szafa sterująca RP 5330 dla użytkownika dodatkowo udostępnia kolejne funkcje, naprz. możliwość nastawienia szafy sterującej podczas przerwy pracy urządzenia zabezpieczanego bez konieczności zmiany rurociągów impulsów ciśnieniowych lub ustawienie zaworów bezpieczeństwa za pomocą krzywy zależności nadciśnienia otwarcia od nadciśnienia powietrza podnoszącego (tzw. ustawienie za pomocą "K-linie")

Sygnalizacja zdalna

Opis
Sygnalizacja zdalna, przymocowywana do zaworu składa się z mikroprzełącznika i mechanizmu dźwigniowego. Służy do kontroli działania zaworu bezpieczeństwa ze stanowiska obsługi, gdzie sygnalizuje pozycję"otwarte-zamknięte". Czułość mikroprzełącznika umożliwia notowanie skoku grzyba już od 0.5 - 1 mm. Sygnalizacja zdalna może pracować w środowisku o temperaturze do 60°C. Dostarczana jest na specjalne zamówienie. Kabel nie stanowi część dostawy.

Powrót do listy