Stacja redukcyjno-schładzająca RS702
RS 702

Stacja redukcyjna
Wlot: DN 50 do 250, PN 160 do 400

Wylot: DN 150 do 700, PN 16 do 320
Kvs 2,5 do 630 m3/h


Opis
Stacja redukcyjna RS 702 to zawór regulacyjny jednogniazdowy przystosowany do wtrysku wody do rozszerzonego króćca wylotowego. Ciśnieniowo odciążony, wielostopniowy system dławiący został zaprojektowany tak, aby eliminować duże spadki ciśnienia na zaworze, uzyskać dużą odporność na zużycie ze strony przepływającego medium i par rozprężających oraz utrzymać niski poziom hałasu. Woda chłodząca wtryskiwana jest do pary wyjściowej przez specjalną dyszę ze zmiennym przepływem dopiero za głównym układem dławiącym. Zawory wyposażone są w dławnicę grafitową typu LIVE LOADING. Zawory mogą być dostarczane w wersji przyspawanej, ewent. kołnierzowej, z powierzchniami uszczelniającymi według życzenia klienta.
Sterowane są przy pomocy serwonapędów liniowychh i przystosowane do podłączenia do serwonapędów elektrycznych produkcji ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel i Foxboro.

 

Zastosowanie
Zawory są przeznaczone do równoczesnej redukcji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Przeznaczone są przede wszystkim dla przemysłu (np. wytwarzanie pary o niskim ciśnieniu dla ciepłowni), dla elektrowni lub procesów technologicznych. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienia robocze zawarte są w EN 12 516-1.

 

Medium robocze
Armatura przeznaczona jest przede wszystkim do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej wolnej od zanieczyszczeń mechanicznych. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru od zanieczyszczeń mechanicznych. Stosowanie zaworów dla innych mediów należy rozważyć z punktu widzenia materiału, mającego kontakt z medium, powinno być skonsultowane z producentem.


Powrót do listy