Stacja redukcyjno-schładzająca RS502
RS 502

Stacja redukcyjno-schładzająca
wlot: DN 50 do 150, PN 16 do 160
Wylot: DN 100 do 600, PN 16 do 100
Kvs 2,5 do 250 m3/h


Opis
Stacja redukcyjna RS 502 to zawór regulacyjny jednogniazdowy przeznaczony do wtrysku wody do rozszerzonego króćca wylotowego. Ciśnieniowo odciążony, wielostopniowy system dławiący został zaprojektowany tak, aby eliminować duże spadki ciśnienia na zaworze, uzyskać dużą odporność na zużycie ze strony przepływającego medium i par rozprężających oraz utrzymać niski poziom hałasu. Woda chłodząca wtryskiwana jest do pary wyjściowej przez specjalną dyszę ze zmiennym przepływem dopiero za głównym układem dławiącym. Zawory mogą być dostarczane w wersji przyspawanej, ewent. kołnierzowej, z powierzchniami uszczelniającymi według życzenia klienta.
Sterowane są przy pomocy serwonapędów cięgłowych i przystosowane do podłączenia do serwonapędów elektrycznych produkcji ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel i Foxboro.

 

Zastosowanie
Zawory są przeznaczone do równoczesnej redukcji ciśnienia i temperatury pary wodnej. Przeznaczone są przede wszystkim dla przemysłu (np. wytwarzanie pary o niskim ciśnieniu dla ciepłowni), dla elektrowni lub procesów technologicznych. Najwyższe dopuszczalne nadciśnienia robocze zawarte są w ČSN 13 0010 (7/1990).

 

Medium robocze
Armatura przeznaczona jest przede wszystkim do regulacji ciśnienia i temperatury pary wodnej wolnej od zanieczyszczeń mechanicznych. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru od zanieczyszczeń mechanicznych. Stosowanie zaworów dla innych mediów należy rozważyć z punktu widzenia materiału, mającego kontakt z medium, powinno być skonsultowane z producentem.


Powrót do listy