Pompa przeznaczona do mieszania
Zastosowania:
PP - agresywne emulsje, dyspersje i zawiesiny
SS - farby i lakiery, a także inne mieszaniny oraz ciecze łatwopalne
Powrót do listy