Regulatory temperatury serii TROL-91, TROL-8100 oraz TROL-9100
  • 18 bitowy przetwornik
  • uniwersalne wejście (PT100/ termopary lub sygnały analogowe)
  • ramping i wygrzewanie
  • możliwy montaż na szynie DIN (9100)

Seria podstawowych oraz tanich regulatorów temperatury. Regulatory TROL-91, TROL-8100 i TROL-9100 charakteryzują się czytelnym, czterocyfrowym wyświetlaczem wartości mierzonej i zadanej (9100 i 8100). Zastosowana w regulatorach technologia Fuzzy Logic zapewnia regulację z jak najmniejszą odchyłką oraz szybkie ustalenie wartości zadanej w procesie regulacji. Drugie wyjście regulacyjne może zostać wykorzystane jako alarmowe bądź do regulacji PID w procesie chłodzenia. Każde wyjście może być także skonfi gurowane jako przekaźnik, triakowe, SSR, prądowe lub napięciowe. W procesie regulacji można wykorzystać do trzech alarmów w sześciu różnych konfiguracjach (funkcja wygrzewania – jako trzeci alarm). W regulatorze 9100 zastosowano szybki 18-bitowy przetwornik oraz opcjonalny interfejs komunikacyjny RS-232 lub RS-485, umożliwiąc zastosowanie regulatorów w procesach szybkozmiennych, wyposażonych w systemy nadrzędnego sterowania.


Powrót do listy