Zaawansowane regulatory temperatury serii SR23/FP23
  • wysoka dokładność regulacji: ± (0,1% FS + 1 cyfra)
  • próbkowanie 100ms
  • programowanie do 400 kroków (dla FP23)
  • wersja 2 kanałowa – dwa niezależne kanały lub wewnętrzna kaskada
  • linearyzacja wejścia
  • duże możliwości rozbudowy


Regulatory serii SR23 i FP93 są automatycznymi regulatorami przemysłowymi typu PID zapewniającymi bardzo dokładną (0.1%FS; rozdzielczość max. 0.001) i szybką (próbkowanie 0.1s) regulację temperatury z możliwością rampingu, poziomu, ciśnienia, przepływu itp. Parametry PID (dostępne 10 zestawów) mogą być nastawiane ręcznie lub optymalizowanie automatycznie. Regulator FP23 dodatkowo zapewnia 20 programów po 400 kroków. Każdy z dwóch regulatorów posiada w pełni uniwersalne wejście. W standardzie regulator posiada 3 wyjścia alarmowe oraz 4 wejścia/5wyjść cyfrowych. Istniejemożliwość wyposażenia urządzenia w sygnalizację przepalenia elementów grzejnych, komunikację oraz do 10 wejść/13wyjść cyfrowych. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie zdalnego wejścia (napięciowe lub prądowe) do zdalnej zmiany nastawy wartości zadanej. Istnieje również możliwość zainstalowania dwóch wyjść analogowych, które wykorzystać można do retransmisji takich parametrów jak PV, SV, PV-SV, OUT1,OUT2.

Oprogramowanie regulatora umożliwia szeroką obróbkę sygnałów analogowych wejścia /wyjścia (skalowanie, pierwiastkowanie, 10 punktowa linearyzacja), a także wiele innych przydatnych funkcji (np. regulacja szybkości zmian wyjścia). Dla wyjść cyfrowych możliwe są operacje logiczne, czasowe i licznikowe.


Powrót do listy